FAST FOOD

Važna informacija

ALERGENI

Alergija je prekomerna reakcija imunog sistema, do koje dolazi kada organizam prepozna inače neškodljivu materiju (takozvani alergen) kao štetnu.
Kod osoba koje su sklone alergijama, imuni sistem reaguje intenzivno kako bi zaštitio organizam od ovih, inače neškodljivih materija, udahnutih ili unetih putem hrane, stvarajući pritom antitela protiv tih alergena.

ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI ALERGENI